2005

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 26 mars, 2012 - 12:25
 • 26 mars, 2012 - 12:34

Aktuellt år 2005

Att ta sig fram på cykel, besöka bybor och upptäcka Jeppo blev ett  tema för året. För ändamålet begåvades byn med en cykelkarta.    

Trampa in till grannen! Kanske är kaffepannan varm eller grillen glödhet!?

      

 • artikel om byarådet i tidskriften Landsbygd Plus
 • ca 90 medlemmar
 • vi går med i byaportalen, 170 €, + egen domän, 55 €, www.jeppo.fi 
 • skrivelse till staden ang. byanät för välfungerande datatrafik
 • 800 € fås från kulturfonden 
 • skrivelse till staden ang. sanering av simplatsen vid Gunnars
 • planeringsmöte med byns föreningar
 • vårmöte 20 mars i klubblokalen  
 • tryckning av vägledande cykelkartan "Jepo runt"
 • hö störas mittemot banken 
 • allsång mitt i byn 13 juli
 • byadagarna 15-17 juli
 • medv. i "Kompetenscirkelns" superveckoslut 10-11 sept i Solf 
 • informerades om Pomo+-stöd den 8 nov. av Tina Nylund
 • höstmöte 15 nov. i Jeppo skola med gästerna Outi Pellikka, KPO, och Gustav Hofman, staden Nkby
 • stödansökan för projektet "Tjära Mor och Kola-Maanu"
Byadagarna 2005

blev åter igen en succé. Vädret var förstås inte det bästa men ortsbefolkningen mötte upp ganska bra ändå.

Allsång i juli: Byborna sjöng så det rungade mellan väggarna i Silvast - av hela sitt hjärta -mitt i byn!

Öppningen skedde vid sportplanen kl.18:00 på fredag kväll med den årligen återkommande och emotsedda byakampen. Lördagens begivenheter koncentrerades till skolområdet.