Faktauppgifter om Jeppo

  • Bild för Joakim Fors
  • Joakim Fors
  • 25 maj, 2011 - 17:10
  • 27 februari, 2016 - 17:23

Invånarantalet enl. Statistikcentralen 31.12.2014:

  • Jungar by           575 personer
  • Lassila by           121   "
  • Överjeppo by   260   "              
  • TOTALT            956 personer

Språkfördelningen är i grova drag 77% svenskspråkiga, 16% finskspråkiga och 7% med annan språkbakgrund.

Jeppo vapen användes 28.12.1965 - 31.12.1974

"I rött fält rankor av guld"

"Jeppo vapen symboliserar indirekt lantbruk och skogsbruk och har ett otal anknytningspunkter med det strävsamma livet under tider som flytt. Hästen och dess enorma betydelse för traktorfria århundraden får här ett äreminne."