Föreningar och skola

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 13 januari, 2012 - 21:37
  • 22 februari, 2016 - 17:43

Jeppo har många olika föreningar, totalt ett 20-tal.  Jeppo Byaråd r.f., vars hemsida du nu besöker, är en av dem. Det finns alltså många fler och något för envar. Här länkar vi dig vidare till de föreningar som upprätthåller en webb- eller facebooksida.

 

  • Kvarnbackens gymnastikförening r.f.

    har ingen verksamhet f.t. Träningshallen Arcas väntar på att någon intresserad tar den i användning. Ring och diskutera, tel. 06-7811 345

 

  • Jeppo-Pensala skola kan du läsa mera om via denna länk.