Arkiverat

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 28 februari, 2012 - 20:07
  • 22 april, 2012 - 21:16

STARTEN 2003

Det var här det började! (brokigt)

Året då allting fick en ny början, då byarådet återtog styrfart efter en tid av sakta verksamhet. I byn kvarstod en tyst beställning på ett sammanlänkande forum för idéer och arrangemang, en kanal framåt. 

Grundande möte och stadgar

Vid det allmänna mötet 19.5.2003 diskuterades och beslöts i ärenden som framgår i vidstående pm-dokument: PM_grundande_mote.pdf

Stadgarna tillkom och godkändes i sinom tid av Patent o registerstyrelsen: Jeppo_Byarad_-_stadgar_0.pdf 

Byaplanen

Den gamla planen uppdaterades 2004. Den innehåller bl.a. bas-information om byn samt visioner kring markägar- och byprojekt. Byaplan_04_0.pdf

Varför?

Sammanhållning ger livskraft i varje by. Trivsel blir resultatet av att vi gör saker tillsammans. Ungdomen stannar hellre kvar där andan är positiv. Servicen kan bättre bibehållas där viljan är stark och byborna motiverade.

Aktualiteter från gångna år hittar du i menyn t.h. ---->