Byaplanen 2015-2025

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 24 december, 2015 - 13:54
  • 15 februari, 2016 - 19:17
  • 0

Bilagor

Byaplanen är klar och har inför julafton distribuerats till hushållen i Jeppo. Resursbristen i föreningen gör att skriften kan erbjudas i enbart svensk språkdräkt. Vi hoppas ändå att den tas emot med intresse och att den tjänar sitt syfte.