Frågesporten på Trådi

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 5 maj, 2016 - 23:05
 • 0

Medaljplatserna i frågesporten "En dag på Trådi" fördelades enligt följande:

 1. Mary Sjö et al.
 2. Inga Ljung
 3. Berit Forsgård

De rätta svaren kommer så fort som möjligt att publiceras på föreningarnas anslagstavla vid Sale och på Jeppo bys fb-sida.

Vårmöte

 • Bild för Thomas Julin
 • Thomas Julin
 • 16 mars, 2016 - 10:38
 • 16 mars, 2016 - 10:39
 • 0

Jeppo Byaråd r.f. håller vårmöte tisdag 22.03.2016 kl.18:30 vid Måtarsstugan.

Stadgeenliga ärenden

Kaffeservering

Välkomna!

Styrelsemöte

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 17 februari, 2016 - 15:48
 • 0
söndag, 21 februari, 2016 - 18:00

Behandling av stadgeändring, vårmöte m.m.

Bibliotekskampanj i februari

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 29 januari, 2016 - 18:59
 • 29 januari, 2016 - 19:05
 • 0

Byarådet medverkar till att hålla kvar biblioteket i byn. Det svarar positivt på det upprop som sänts till alla föreningar. Syftet är att alltid visa vilja och aktivitet, men speciellt så under februri 2016. Föreningen bidrar med tre vinster till ett sammanlagt värde om 103 euro. (se Läs mer)

Byaplanen 2015-2025

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 24 december, 2015 - 13:54
 • 15 februari, 2016 - 19:17
 • 0

Byaplanen är klar och har inför julafton distribuerats till hushållen i Jeppo. Resursbristen i föreningen gör att skriften kan erbjudas i enbart svensk språkdräkt. Vi hoppas ändå att den tas emot med intresse och att den tjänar sitt syfte. 

Höstmöte 2015

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 8 november, 2015 - 14:56
 • 0
tisdag, 24 november, 2015 - 19:00

Utöver stadgeenliga ärenden och kaffe/te med dopp får vi ta del av:

 • Nya byaplanen, som nu är s.g.s. klar för tryck och distribution
 • Isabella Wiklund, Aktion Österbotten, som informerar om "Möjligheterna med Leader"
 • Anna Jungarå som för oss in på "Miljöhänsyn och egenhushållning"

Välkommen!

Styrelsen

Sidor