På tassande fot

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 4 april, 2020 - 18:57
  • 0

Verksamheten präglas just nu av minst tre faktorer:

  • uppstarten av s.k. Föreningsrådet - en paraplyfunktion
  • väntan på svar från vårens bidragsansökan, som beroende på utfall inverkar på verksamhetens riktning
  • corona-pandemin som omöjliggjorde stadgeenligt årsmöte och därmed bidragit till viss stiltje i funktionerna

Håll avstånden - Tvätta händerna - Var förnuftig - Må bra!