Höstmöte 2015

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 8 november, 2015 - 14:56
  • 0
tisdag, 24 november, 2015 - 19:00

Utöver stadgeenliga ärenden och kaffe/te med dopp får vi ta del av:

  • Nya byaplanen, som nu är s.g.s. klar för tryck och distribution
  • Isabella Wiklund, Aktion Österbotten, som informerar om "Möjligheterna med Leader"
  • Anna Jungarå som för oss in på "Miljöhänsyn och egenhushållning"

Välkommen!

Styrelsen